(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ဟာ ကမၻာ့သမုိင္းမွာ အပူဆံုးႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး  ကမၻာ့ေျမာက္ဖက္မွာရွိတဲ့ အာတိတ္ ေရခဲေတြက အရည္ေပ်ာ္တာမ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ အာတိတ္၀င္႐ိုးစြနး္မွာ ၀င္႐ိုးစြန္း ေလဆုိင္၀ဲၾကီးကအားနည္းသြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုအားနည္းသြားခဲ့ရာမွာ တစ္စစီကြဲ ထြက္သြားခဲ့ၿပီး လတ္ၱီက်ဴအနိမ့္ပိုင္းကိုေရာက္ရွိကာ ေလဆုိင္၀ဲအေသးေတြအျဖစ္ အေမရိကတုိက္၊ ဥေရာပတုိက္ ၊အာရွတုိက္တုိ႔ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေလဆုိင္၀ဲအေသးေတြထဲမွာ ၀င္ရိုးစြန္းေလေတြပါလာတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီေဒသေတြမွာလြန္ကဲတဲ့ အေအးဒဏ္ရာသီဥတု ျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံေၿမာက္ပိုင္းမွာ အေအးလြန္ကဲႏို္င္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာဒီဇင္ဘာ (၉)ရက္မွ(၁၄) ရက္အတြင္း အေအး လြန္ကဲႏုိင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသေတြနဲ႔ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအစပ္ ေလာက္ထိ အေအးဒဏ္ေတြကို ခံစားရႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကမာၻ႔ေျမာက္ဖက္ျခမ္းကုန္းေျမေဒသေတြျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနာက္အလယ္ ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္းကိုအာတိတ္ေလေအးမ်ားတုိး၀င္လာႏုိင္ၿပီး ဥေရာပတုိက္ အေနာက္ပိုင္း ေဒသေတြမွာေအးခဲေနမယ့္ ေဆာင္းရာသီဥတုဒဏ္နဲ႔ အာရွအေရွ႕ပိုင္းေဒသတုိ႔မွာဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္မွ(၁၄)ရက္အတြင္း လြန္ကဲတဲ့အေအးဒဏ္ရာသီဥတုတုိ႔ကို  ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News