ယမန္ေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္ စပ္လ်က္ရွိတဲ့ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတို႕မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းဟာ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး၊ ေနာက္(၁၂)နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္ (Depression)အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ ေနပါတယ္။ 
 
ဒီကေန႔ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ  ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ ခ်ဳန္း႐ြာပါမယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႕ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ က်န္တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာပါမယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္နဲ႕ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔မွာ တစ္ခါတစ္ရံ အေရွ႕ဘက္မွ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ၿပီး၊ လႈိင္းအသင့္အတင့္မွ လႈိင္းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။ အေရွ႕ဘက္မွ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္စဥ္ ေရျပင္၊ေျမျပင္ ေလသည္ တစ္နာရီကို မိုင္(၃၀)မွ (၃၅)မိုင္ အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။
 
လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၄)ေပမွ (၈)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုးအနည္းငယ္႐ြာႏိုင္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္နဲ႕ မႏၲေလးၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္တုိ႔အတြက္ ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာပါမယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ုိက္အတြက္  ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။
 
 
 

Related News