အင္အားအေတာ္အတန္ျပင္းထန္တဲ့ မဂၢနီက်ဴ(၆.၀)ရွိတဲ့ ငလ်င္လႈပ္ခပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္(၄)ခု ထပ္မံလႈပ္ခတ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျမငလ်င္ဌာနခြဲ၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ေျမာက္သြယ္တန္းေနတဲ့ စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕ေၾကာေတြရွိသလို ျပတ္ေရြ႕ႀကီး၊ ျပတ္ေရြ႕ငယ္ေတြလည္းရွိတဲ့အတြက္ အခုလိုလႈပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္၊ နံနက္(၁၂)နာရီ(၅၆)မိနစ္၊ (၂၃)စကၠန္႔က ကမာၻေအးေျမငလ်င္စခန္း ေျမာက္ဘက္(၁၀၇)မိုင္ခန္႔အကြာနဲ႔ ျဖဴးၿမိဳ႕အေနာက္၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၇)မိုင္ခန္႔အကြာ ပဲခူး႐ိုးမကိုဗဟိုျပဳၿပီး မဂၢနီက်ဳ(၆.၀)ရွိတဲ့ အင္အားအေတာ္အတန္ ျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ငလ်င္(၄)ခု ထပ္မံလႈပ္ခတ္ပါက အဓိကအေနနဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူျမိဳ႕နဲ႔ ျဖဴးၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ ငလ်င္အႏၲရာယ္ကို ပိုမိုသတိျပဳသင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိမိေနထိုင္တဲ့ ေနရာေတြ ၊ ငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့အေဆာက္အအံုေတြမွာ မေနထိုင္သင့္ပဲ ကြင္းျပင္က်ယ္ေတြမွာသာ ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမငလ်င္စခန္းေပါင္း (၁၃) ခုရွိျပီး လက္ရွိမွာလည္းအခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ သိရွိႏိုင္မဲ့ ေျမငလ်င္စခန္း ေတြလည္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News