၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၄)နာရီ (၄၉)မိနစ္ (၅၂)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအးငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၁၃)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းတဲ႕  ျမန္မာ နိုင္ငံျပည္တြင္း (ထန္းတပင္ျမိဳ့၏ အေရွ့ေတာင္ဘက္ (၂) မိုင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး (၃.၉)အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားေၾကာင္း တိုင္းထြာရရိွခဲ့တယ္လို႕ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။
 
 
 

Related News