၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီကေန႔ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၅)နာရီ (၅၉)မိနစ္ (၄၉)စကၠန္႔အခ်ိန္မွာ ကမၻာေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ ေျမာက္ဘက္(၁၀၅)မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္း (ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၅)မိုင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္) တာစေကး(၄.၅)အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားေၾကာင္းတိုင္းထြာရရိွခဲ့တယ္လုိ႔ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
 
 

Related News