မိုးတြင္းကာလအတြင္း ေရယာဥ္ေတြေပၚမွာ လိုက္ပါစီးနင္းၾကတဲ႔ခရီးသည္ေတြရဲ႕ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေရယာဥ္ေတြေပၚမွာ အသက္ကယ္အက်ီထားရွိတာေတြ အသိပညာေပးညြန္ၾကားမႈေတြေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးက သိရပါတယ္။ 

မိုးတြင္းကာလမွာု႕ေရယာဥ္ေတြေပၚမွာလိုက္ပါစီးနင္းႀကတဲ႔ခရီးသည္ေတြရဲ႕လုံျခံဳေရးအေျခအေနအတြက္ႀကိဳတင္စီမံမႈအေနနဲ႔ေရယာဥ္ေတြကိုတစ္ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္က်င္းတင္ျပင္ဆင္တာေတြေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီးေရယာဥ္ေတြေပၚမွာရွိတဲ႔၀န္ထမ္းေတြကိုႏွစ္စဥ္မြမ္းမံသင္တန္းပို႔ခ်တာေတြႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တယ္လို႕သိရပါတယ္။

အဲဒီလိုသင္တန္းပို႔ခ်ေပးရာမွာအေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါကေရယာဥ္ကိုင္တြယ္ပုံေတြအျပင္ခရီးသည္ေတြကိုကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အထိသင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ႔တယ္လို႕ျပည္တြင္းေရေႀကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးကတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကအခုလိုေျပာပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ေရယာဥ္စီးခရီးသည္ေတြကိုေရယာဥ္ေတြေပၚမွာအသက္ကယ္အက်ီၤ၀တ္ဆင္တာေတြကိုေရယာဥ္၀န္ထမ္းေတြကသရုပ္ျပ၀တ္ဆင္ျပသတာေတြအျပင္ေရယာဥ္ေတြေပၚမွာလိုက္နာရမယ္႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုေရေႀကာင္းခရီးသြားလာရာမွာသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕လာပါကေရွာင္ရွားႏုိင္မယ္႔အေျခအေနေတြကိုလည္းအသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုလိုေရယာဥ္ေတြေပၚမွာလုံျခံဳေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္လ႔ိုအသက္ကယ္အစီအစဥ္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ထားတာဟာေရယာဥ္ကိုေန႔စဥ္အားထားစီးနင္းေနရတဲ႔ခရီးသည္ေတြအတြက္အမ်ားႀကီးအဆင္ေျပမႈရွိတယ္လို႕ခရီးသည္တစ္ဦးကလည္းအခုလိုေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းေရေႀကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးအေနနဲ႔လက္ရွိမွာကုန္ပို႕ဌာနခြဲ၊ျမစ္၀က်ြန္းေပၚဌာနခြဲ၊ေမာ္လျမိဳင္ဌာနခြဲ၊မႏၱေလးဌာနခြဲ၊ဧရာ၀တီဌာနခြဲ၊ခ်င္းတြင္းဌာနခြဲ၊ရခိုင္ဌာနခြဲေတြကေရယာဥ္ေတြကိုေန႔စဥ္ေျပးဆြဲေပးေနပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ရန္ကုန္ဌာနခြဲအေနနဲ႔ပန္းဆိုးတန္းကေနဒလအထိခ်ယ္ရီေရယာဥ္ေတြကိုနံနက္(၅)နာရီကေန(၁၀)နာရီအထိေန႔စဥ္ေျပးဆြဲေပးေနပါတယ္။

 

 

Related News