(၂၃)ၾကိမ္ေျမာက္ က်ပ္(၅၀၀) တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲကို ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ မနက္ပိုင္း က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါတယ္အခုဖြင္႔လွစ္လိုက္တဲ႔ (၂၃)ၾကိမ္ေျမာက္ က်ပ္(၅၀၀)တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုေတြကေငြက်ပ္သိန္း (၁၀၀၀၀) ဆု (ယ - ၉၄၅၁၅၀) ကို မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋကဆြတ္ခူးရရိွခဲ့ျပီး ၊ 
ေငြက်ပ္သိန္း (၅၀၀၀) ဆုက (ဍ (ဒရင္ေကာက္-၈၆၆၅၈၇)၊(သ - ၃၄၀၂၈၇) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။  ေငြက်ပ္သိန္း (၃၀၀၀ဆု) (၃)ဆုကေတာ့ (ကဍ(က ၾကီး ဒရင္ေကာက္--၅၇၈ ၂၂၇)၊(န- ၁၁၅ ၈၉၀)၊နဲ႔ (ကခ --၁၂၈၈၃၆)တို႕ျဖစ္ျပီး ေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)ဆု (၆)ဆုက (ကဎ - ၈၄၀ ၅၂၇)၊ (ခ-၁၁၇၁၀၄)၊(ယ-၂၆၁၅၈၅)၊(ဂ--၆၃၄၅၁၃)၊(ဏ--၉၁၃၃၆၉)၊(ကင--၃၁၄၈၆၅)တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေ၀ေ၀ဆာဆာဆုမဲစနစ္ေတြကိုလည္းဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ 

အခု (၂၃)ၾကိမ္ေျမာက္ က်ပ္(၅၀၀)တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင္႔ပြဲမွာ (“က”ၾကီး အကၡရာမွ “အ” အကၡရာ၊ “ကက” အကၡရာမွ “ကဓ”အကၡရာအထိ)စုစုေပါင္း အကၡရာလံုးေရ(၅၂)လံုး၊ ထီစာအုပ္ေပါင္း (ေလးဆယ့္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းေလးေထာင္ငါးရာသံုးဆယ္ေျခာက္)အုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ႔ျပီး ထီစာအုပ္ (တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာရွစ္ဆယ့္ငါး)အုပ္ကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ ထီစာအုပ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ျပီး ေရာင္းရေငြမွာေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂၁၂၆၆.၂၅၅)ျဖစ္ျပီး ေရာင္းရေငြစုစုေပါင္းရဲ႕(၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုဆုေငြအျဖစ္၊ က်န္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုေတာ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ အခြန္ဘ႑ာအျဖစ္ရယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆုေငြအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႔ရွိ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲရံုးေတြမွာ ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ က်ပ္(၁၀)သိန္းေအာက္ဆုေငြေတြကိုေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႔ရွိ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲရံုးေတြအျပင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးေတြမွာ ထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News