ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါတယ္။ဒီကေန႔နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔မွာေနရာကြက္က်ား မိုးအနည္း ငယ္႐ြာႏိုင္ ပါတယ္။႐ြာရန္ရာႏႈန္း(၆၀) ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ ထြန္းၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔မွာ အမ်ား အားျဖင့္ သာယာပါမယ္။ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာလႈိင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ ရွိပါမယ္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ ႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၃)ေပမွ (၅)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္တို႔မွာ ညအပူခ်ိန္မ်ား အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းေနပါမယ္။ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ဒီကေန႔နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့အမ်ားအားျဖင့္ သာယာပါမယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ဒီကေန႔နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့အမ်ားအားျဖင့္ သာယာပါမယ္။မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ဒီကေန႔နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္။ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာပါမယ္။ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားကိုဒီမွာရပ္နားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News