ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔မွာ တိမ္အနည္းငယ္မွ တိမ္ အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါတယ္။ဒီကေန႔နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးအနည္းငယ္႐ြာပါမည္။ ႐ြာရန္ရာႏႈန္း(၈၀) ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာမည္။ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ  လႈိင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ရွိမည္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔မွာ (၃)ေပမွ (၅)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တစ္ျပည္လုံးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာမည္။ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္၊  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲအနီးတစ္၀ိုက္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္ တို႔အတြက္ ဒီေန႔နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ သာယာပါမည္။

 

Related News