ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔မွာတိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔  က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါမယ္။

ဒီေန႔နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းနဲ႔  ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးအနည္းငယ္ ႐ြာပါမယ္။  ႐ြာရန္ရာႏႈန္း(၈၀) ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔  ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔  ျပည္နယ္တို႔မွာ  အမ်ားအားျဖင့္ သာယာပါမယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာလႈိင္းအနည္းငယ္သာရွိပါမယ္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္နဲ႔  ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔မွာ (၁)ေပမွ (၃)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္တယ္။ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းနဲ႔  ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာ ေနရာကြက္က်ား မိုး႐ြာႏိုင္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲအနီးတစ္၀ိုက္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္ တို႔အတြက္ ဒီေန႔နံနက္အထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ သာယာပါမည္။

 

 

Related News