လာမည့္ မိုးလယ္ကာလနဲ႔ မိုးေနွာင္းကာလေတြမွာ မိုးမ်ားႏုိင္လို႔ေရၾကီးေရလ်ွံမႈနဲ႔ ေျမျပိဳမႈအႏၱရာယ္ေတြကို ဂရုျပဳဖို႔ မိုးေလ၀သပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားပါတယ္။မုိးလယ္ကာလျဖစ္တဲ့ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လနဲ႔ မိုးေႏွာင္းကျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာလေတြမွာ မုိးေကာင္းႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မိုးလယ္ကာလမွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တိုင္းေတြျဖစ္လာႏုိင္သလို ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္က တိုင္ဖြိဳန္းမုန္တိုင္း အၾကြင္းအက်န္ေတြလည္းလာႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ မုန္တိုင္းမိုးေကာ မုတ္သုန္မိုးပါေကာင္းႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။           

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒုတိယေရၾကီးကာလျဖစ္တဲ့  ဇူလိုင္လ နဲ႔ တတိယေရၾကီးကာလျဖစ္တဲ့  စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာလေတြမွာ ဂရုျပဳျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္တာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိုးမ်ားရင္ ေျမျပိဳႏုိင္တာေၾကာင့္လည္း ေျမျပိဳတတ္တဲ့ေဒသေတြအေနနဲ႔ ဂရုျပဳေနထိုင္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။

မိုးလယ္ကာလျဖစ္တဲ့ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လနဲ႔ မိုးေႏွာင္းကာလျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာလတို႔မွာ မုတ္သုန္မိုးမ်ားနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးေကာင္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္နဲ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္မ်ားသာမက အျခားေသာျမစ္မ်ားမွာပါ ေရၾကီးမႈ အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုႏွစ္ၿပီးခဲ့တဲ့ မိုးၾကိဳကာလမွာေတာ့ မုိးမေကာင္းခဲ့သလို အထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသေတြမွာ ရြာသြန္းျမဲေအာက္ ေလ်ာ့ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိုးဦးရာသီျဖစ္တဲ့လက္ရွိ ဇြန္လမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွာ မိုးနည္းေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ မိုးဦးနဲ႔ မိုးၾကိဳကာလေတြမွာ ေရၾကီးႏိုင္မႈ အလားအလာကေတာ့ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News