အခ်စ္ဦးႏွင့္ လြဲခဲ႔တဲ႔ေရႊစာတစ္ေယာက္ ကိုလူပ်ိဳဘ၀ကို ခံယူခ်ိန္ မိန္းမပ်ိဳ (၃) ဦးေၾကာင့္ အခ်စ္ေတြျပန္လည္ရွင္သန္ဖို႔ ၾကိဳးစားခ်ိန္တြင္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားနွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရင္း ရာသက္ပန္သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကံစည္ေနေသာ အပ်ိဳၾကီးမမ ေဘဘီႏု၏လက္တြင္ က်ေရာက္လုခ်ိန္မွာ အသဲကြဲအေျခာက္မႏွင့္ တိုးတဲ႔ “ကိုလူပ်ိဳ”………..