က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ဗဟုသုတေတြ၊ လူေတြမွာ ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထရွိတဲ႔ ေရာဂါအေၾကာင္းအရာေတြ၊ ကုသရန္နည္းလမ္း၊ ၾကိဳတင္ကာကြယ္နည္းေတြကို ဆရာ၀န္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေပးေနတဲ႔ Health Fix အစီအစဥ္ေလးကို  ညေန ၆း၁၀ အခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင္႔ျပသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။