ကေလးတို႔အၾကိဳက္ Cartoon Series (Welcome To Sky Ville) အစီအစဥ္ေလးကို ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈း၀၀၊ ညေန ၄း၀၀ အခ်ိန္တိုင္း MRTV-4 ရုပ္သံလိုင္းတြင္ တင္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။