ကေလးတို႔အတြက္ အဂၤလိပ္စာေလ႔လာရာမွာ လြယ္ကူအက်ိဳးရွိျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေလ႔လာ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ေလးကို တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၈း၄၀ တြင္တစ္ၾကိမ္၊ ညေန ၄း၃၀ တြင္ တစ္ၾကိမ္ ထုတ္လႊင္႔တင္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။