မင္းသမီး အုိဒန္းေျဗာသည္ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကတည္းက မိဘႏွစ္ပါး မီးထဲပါသြားျပီး မိဘမဲ့ျဖစ္ကာ သူေဌးလင္မယားႏွစ္ဦးက ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက လိမၼာေရးျခားရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေမြးစားမိဘေတြအေပၚ တတ္သိနားလည္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမေမြးစားခံခဲ့ရတဲ့ မိသားစုထဲမွာ ဂံုဂြ်န္ေယာင္းဆိုတဲ့ သားတစ္ဦးရွိပါတယ္။ ဂံုဂြ်န္ေယာင္းဟာ အိုအန္းေျဗာ သူတု႔ိအိမ္ကိုေရာက္လာျပီး ေမြးစားခံခဲ့ကတည္းက စိတ္ထဲၾကိတ္ျပီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ မင္းသား ဂံုဂြ်န္ေယာင္းနဲ႔ မင္းသမီး အိုဒန္းေျဗာတို႔တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေမတၱာမွ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမြးစားမိဘေတြက သေဘာမတူခဲ့ၾကပါဘူး။ ေမြးစားမိဘေတြကို ဆန္႔က်င္ျပီး သူတို႔ႏွစ္ဦး ဇြတ္အတင္းလက္ထပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
မင္းသား ရွင္းဂန္းေယာင္းကေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုက အဖြဲ႔မွဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး မိဘမဲ့တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္သူေဌးၾကီးက သေဘာက်ျပီး တစ္ဦးတည္းေသာ မိတဆုိးသမီးေလးနဲ႔ လက္ထပ္ေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ပါတယ္။
မင္းသမီး မြန္းဟီဂ်ယ္ကေတာ့ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ သူေဌးၾကီးရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေလးျဖစ္ျပီး မင္းသားဂံုဂြ်န္ေယာင္းကို ေက်ာင္းသူဘ၀ကတည္းက တစ္ဘက္သတ္ ခ်စ္ျမတ္ႏို္းေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ခဲ့ျပီး ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သူတစ္ဦး  ျဖစ္ပါတယ္။ မိတဆိုးေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဖခင္ရဲ႕ အလုိလိုက္မႈကို အျပည့္အ၀ရရွိထားသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ေလးဦးေတြ႔ဆံုျပီး ဘယ္လို ေရွ႔ဆက္ၾကမွာလဲ၊အိုဒန္းေျဗာနဲ႔ ဂံုဂြ်န္ေယာင္းတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးက ဆက္လက္တည္ျမဲမွာလား။
ရွင္းဂန္ေယာင္းနဲ႔ မြန္းဟီဂ်ယ္တို႔က သူတို႔ႏွစ္ဦး ေရွ့ဆက္ဘယ္လုိပတ္သက္လာၾကမွာလဲ ေယာကၡမနဲ႔ေခြ်းမၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရိုက္ကူးထားတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတြဲတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။