အီနာေယာင္း၏မိခင္အီယြန္းအယ္အားေသဆံုးေစခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခု၏ အေမြဆက္ခံသူ ဘတ္ယူေဂ်ာင္းေၾကာင့္ နာေယာင္းတစ္ေယာက္ မိဘမဲ့တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ယြန္းအယ္နွင့္ ယူေဂ်ာင္းတို႔နွစ္ေယာက္ ေဂ်ာင္း၀မ္၏အခ်စ္ကို ရဖို႔ၾကိဳးစားေနရင္း ယူေဂ်ာင္းကေဂ်ာင္း၀မ္၏ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ထားသည္ဟုဆိုကာ ေဂ်ာင္း၀မ္ကို အရယူခဲ့ပါတယ္။

မိဘမဲ႔ျဖစ္သြားတဲ့ နာေယာင္းကို ေဂ်ာင္း၀မ္က အိမ္ေခၚလာရမွ ယူေဂ်ာင္း၏ေဒါသနွင့္ သမီးဆယ္ဂ်င္း၏မနာလိုမႈမ်ား ၾကီးမားလာခဲ့ပါတယ္။ နာေယာင္း၏အေမေသဆံုးမႈမွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မေတာ္တဆမႈတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္းကို နာေယာင္းက သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိေသာအခါ မိဘမဲ႔ေဂဟာသို႔အပို႔ခံခဲ့ရပါတယ္။

မိခင္ကိုကားျဖင့္တိုက္မိသူ၏ ဇနီးမုဆိုးမကေခၚယူေမြးစားခဲ့ျပီး ထယ္ဂၽြန္းဆိုသူ ထူးခၽြန္သည့္ေကာင္ေလးနွင့္အတူ ၾကီးျပင္းခဲ့ရင္း ထယ္ဂၽြန္းနွင့္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ထယ္ဂၽြန္းေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း တက္နိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိ၏ပညာေရးကိုစြန္႔လႊတ္ျပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထယ္ဂၽြန္း အေမရိကတြင္ မာစတာသင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ကာ ရာထူးမ်ားၾကီးရန္ လမ္းပြင့္လာခဲ့ပါတယ္။ နာေယာင္းက ေ႐ွ႔ေရးအတြက္ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထယ္ဂၽြန္းနွင့္ကိုယ္၀န္ရေနျပီကို ထိန္ခ်န္ထားခဲ့သည္။

အေမရိကတြင္ ထယ္ဂၽြန္းနွင့္ဆယ္ဂ်င္းတို႔ ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္သြားၾကတဲ့အတြက္ ေ႐ွ႔ဆက္ျပီး ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ဇာတ္လမ္းတြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။