အားကစားေလာကမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလိုသည့္ စကိတ္၀ါသနာရွင္ေလး ဂါဘရီလာရူဒါႏွင့္ နာမည္ၾကီးအေဖ်ာ္ယမကာကုမၸဏီ ေမာလ္တာရစ္ ထေရာ္ပစ္ကယ္ပိုင္ရွင္ အီဖရင္၏သား ပ်ိဳတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္ ပါဘလိုေကာ္ဒိုဘာတို႔ကို ကံၾကမၼာက မွားယြင္းစြာေတြ႔ဆံုေစခဲ့ပါတယ္။ ခ်စ္သူႏွင့္စကားမ်ားျပီး ကားေမာင္းလာခဲ့သည့္ ပါဘလိုႏွင့္ စကိတ္ေလ့က်င့္ေနသည့္ ဂါဘရီတို႔ လမ္းခုလတ္တြင္ မေတာ္တဆ ထိပ္တိုက္တိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂါဘရီကို ေဆးရံုအေရာက္ပို႔ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မိသားစုေရွ႕ေနအစီအစဥ္အရ ပါဘလို အေမရိကန္ထြက္သြားခဲ့ရျပီး ဂါဘရီလည္း စကိတ္ခ်န္ပီယံျဖစ္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ခဲ့ရပါတယ္။ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္မွျပန္လာျပီး ကုမၸဏီတြင္ သာမန္အလုပ္သမားအျဖစ္ တစ္ႏွစ္၀င္လုပ္မည့္ ပါဘလိုႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္၀င္ေနသည့္ ဂါဘရီတို႔ကို ကံၾကမၼာက ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ေစခဲ့ပါတယ္။

မတူညီသည့္အဆင့္အတန္းႏွစ္ခုၾကားျဖစ္ေပၚလာသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔လာသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ခ်စ္သူႏွစ္ဦးက ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ၾကမွာလဲ။ ကံၾကမၼာကေရာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို မ်က္ႏွာသာေပးဦးမလားဆိုတာကုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ရိုက္ကူးတဲ့ ေမတၱာတရားကို အေျခခံသည့္ ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။