ျပိဳင္ပြဲ၀င္ႏွစ္ေယာက္၊ ခက္ခဲတဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္မႈေတြနဲ႔ ၊ မတူညီတဲ့ ဂိမ္းေတြ ၊ လႈပ္႐ွားမႈေတြ ၊ ခံစားမႈေတြ ၊ ရယ္ေမာစရာေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြနဲ႔ အာ႐ွတခြင္မွာ႐ွိတဲ့ လည္ပတ္လို႔အေကာင္းဆံုးေနရာေတြကို သိႏိုင္တဲ့ အံ့ၾသစရာ ခရီးစဥ္ ၊ ဒါေတြအားလံုးကို ဒီအစဥ္အစီမွာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာပါ ... 

MISSION ASIA အစီအစဥ္ကို MRTV-4 ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ အပတ္စဥ္စေနေန႔ ညေန-၅း၃၀ အခ်ိန္တြင္တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။