ဦးဘုန္းဥာဏ္ ၊ စိုင္းေနေရာင္ ၊ ဦးဗညားကိုလ္း ႏွင့္ ဦးသီဟ တို႔မွာ စီးပြားေရးပါတနာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ေလာင္းကစားျခင္းကိုဝါသနာပါေသာ ဝါသနာတူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။

စိုင္းေနေရာင္သည္ မိဘစီးပြားေရးကို ခြဲယူလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Top 10 ဝင္ အသက္အငယ္ဆံုး သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္သည္ ။ စိုင္းေနေရာင္တြင္ ကေလးဘဝကတည္းက ညီအစ္ကိုရင္းလို ခ်စ္ခင္ရသည့္ ကိုလ္းဆိုေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရွိသည္ ။ ကိုလ္းသည္ မိဘႏွစ္ဦး၏ ဂရုစိုက္မႈကို အျပည့္အဝမရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မယ္မယ္ရရမရွိဘဲ ဆိုးခ်င္တိုင္းဆိုးေနခဲ့သည္ ။ ကိုလ္းသည္ မိဘမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဗညားကိုးလ္ႏွင့္ ေဒၚဒါလီတင္စန္းတို႕ႏွင့္ ျပႆနာတက္တိုင္း စိုင္းေနေရာင္၏ အိမ္တြင္ သြားေနတတ္သည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိုင္းေနေရာင္၏ အိမ္သည္ ကိုလ္းအတြက္ စားအိမ္ေသာက္အိမ္လို ျဖစ္ခဲ့သည္ ။ တစ္ေန႔တြင္ ကိုလ္းသည္ ေနခ်ိဳေသြး ဆိုေသာ ေကာင္မေလးႏွင့္ အမွတ္မထင္ဆံုေတြ႔မိၿပီး ျမင္ျမင္ခ်င္း သေဘာက်ခဲ့သည္။ 

ေနခ်ိဳေသြးမွာ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးဘုန္းဥာဏ္ဆံုးသြားသည္ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ အေမရိကမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္ေရာက္လာခဲ့သူျဖစ္သည္ ။ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီးေနာက္ ေနခ်ဳိေသြးႏွင့္ စိုင္းေနေရာင္တုိ႕ စတင္ပတ္သက္ခဲ့ရာမွတဆင့္ ဒီဇာတ္လမ္းေလးစတင္ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တယ္။