ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕စိတ္၀င္စားဖြယ္ပြဲေတာ္ေတြ လူမႈဘ၀ေတြနဲ႔ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ J Popular Lifestyle & Culture Japan Sea  အစီအစဥ္ကို (စေနေန႔) ညေန (၅း၃၀) အခ်ိန္ MRTV-4 ရုပ္သံလုိင္းမွာတင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္...