ဂ်င္း၀မ္းလုပ္ငန္းစု ဥကၠဌၾကီး ဂ်င္းဂ်ဴလန္းမွာ ထက္ျမက္လွျပီး သားသမီးမ်ား အေပၚတြင္ ၾသဇာေညာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂ်င္းဂ်ဴလန္း၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္႔ ဂိုထယ္ဟီး၊ ဂိုထယ္ေဆာင္းႏွင္႔ ဂိုထယ္လန္းတို႔မွာ မိခင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုခ်င္တပ္မက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္းသာ သားျဖစ္သူ ဂိုထယ္ေဆာင္းကို အခ်စ္ပိုသည္႔ ဂ်င္းဂ်ဴလန္းမွာ သားျဖစ္သူအား ဂ်င္း၀မ္းသူေဌးရာထူးကို ေပးထားခဲ႔သည္။ ဂိုထယ္ေဆာင္းႏွင္႔ ဟန္ေဂ်ာင္ေယာင္းတို႔တြင္ သားသမီးႏွစ္ဦး ရွိရာ သားငယ္ ဂိုအြန္းဟိုမွာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္႔ ေသဆံုးသြားခဲ႔သျဖင္႔ သမီးၾကီး ဂိုအြန္းေဗ်ာသာ ရွိေတာ႔သည္။

 

ထို႔ေၾကာင္႔ အဘြားျဖစ္သူ ဂ်င္းဂ်ဴလန္းမွာ ဂိုအြန္းေဗ်ာအား အခ်စ္ပိုခဲ႔သေလာက္ ေခၽြးမျဖစ္သူအား အမုန္းၾကီး မုန္းခဲ႔သည္။ ဂ်င္း၀မ္းျပခန္း ျပန္လည္ဖြင္႔လွစ္သည္႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပခန္းတာ၀န္ခံ ရာထူးကို ဥကၠဌ ဂ်င္းဂ်ဴလန္းက ေခၽြးမျဖစ္သူ ဟန္ေဂ်ာင္ေယာင္း အားေပးလိုက္သျဖင္႔ ထိုေနရာကို လိုခ်င္ေနေသာ ဂိုထယ္ဟီးမွာ ဟန္ေဂ်ာင္ေယာင္းအား အျငိဳးထားေတာ႔သည္။ ဟန္ေဂ်ာင္ေယာင္း၏ သမီးျဖစ္သူ ဂိုအြန္းေဗ်ာမွာလည္း ေစ႔စပ္မည္႔ ေန႔တြင္ ထြက္ေျပးသြားသလိုလို ျပန္ေပးဆြဲခံရသလိုလို ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထိုအမႈကို စံုစမ္းမည္႔သူမွာ တစ္ခ်ိန္က ဟန္ေဂ်ာင္ေယာင္း၏ ခ်စ္သူ ျဖစ္ခဲ႔ဖူးသူ ရဲအရာရွိ မင္ဂၽြန္ေယာ႔ ျဖစ္ေတာ႔သည္။

 

ထို႔ေၾကာင္႔ ဂိုထယ္ေဆာင္း ဟန္ေဂ်ာင္ေယာင္းႏွင္႔ မင္ဂၽြန္ေယာ႔တို႔ၾကားမွာ သံုးပြင္႔ဆိုင္အခ်စ္...သမီးျဖစ္သူ ဂိုအြန္းေဗ်ာ၏ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ..အတၱအလြန္ၾကီးသူ ဥကၠဌၾကီး ဂ်င္းဂ်ဴလန္းႏွင္႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္လြန္းျပီး ရႈပ္ေထြးလွသည္႔ ဂ်င္း၀မ္းမိသားစု အိမ္တြင္းေရးတို႔ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားသည္႔ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဒ႑ာရီ ကိုရီးယား ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲအား MRTV-4 ရုပ္သံလိုင္းတြင္ နံနက္ ၆း၄၀၊ ေန႔လယ္ ၃း၀၀၊ ည ၆း၁၅ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင္႔ျပသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။